startsidenback begreper
 
Rollebeskrivelser
Konsekvenser av
ulike rollebeskrivelser
Forfatter Presis beskrivelse Upresis beskrivelse Presis beskrivelse Upresis beskrivelse
Weber Tradisjonell
byråkratisk
Karismatisk Reduserer forvirring  
Crozier Rutinisert Usikker   Konfliktskapende
Burns &
Stalker
Mekanistisk Organisk   Mer involverende
Angstskapende
Bennis Vanestyrt Problemløsende   Mer involverende
Taylor Vitenskapelig
oppgavebestemt
Personlig
tommelfinger
regelstyrt
Reduserer forvirring  
Fayol Klart
ansvarsangivende
Personlighets
dominert
Reduserer forvirring  
Likert Autoritær Deltakende   Mer motiverende
McGregor Passivt (Teori X) Aktivt (Teori Y)   Mer motiverende
Argyris Rasjonelt organisert Selvrealiserende   Mer motiverende
Noen forfattere gruppert etter deres behandling av rolleutforming. Den begrepsmessige uenigheten gjelder også konsekvensene av høy og lav rollespesifisering. Tabellen er adaptert fra Roar Hjulstad (1983, s.135). Tabellen illustrerer hvor viktig det er med rolleforhandlinger