startsidenback begreper

Rolleforhandlinger

[1] Rolleforhandlinger er avgjørende for seriøse og effektive arbeidsplasser (se Dayam & Thomas, 1968). Resultatet av forhandlingene kan blant annet brukes for å planlegge eller justere bemanningssituasjonen.
 
[2] Før forhandlingene settes i gang, må de som skal forhandle bli enige om:
  • at det er behov for justering av roller eller atferd og at ønskede endringer skal munne ut i en skriftlig rolle og instansplan som blir en del av en overordnet personalpolitikk og planlegging. Anonyme teknikker kan brukes for å fastslå behov for koordinering av roller.
  • at utgangspunktet er en rettferdig forhandlingssituasjon. Hva en selv anser som legitimt, kan også være legitimt for andre
  • at forhandlingene skal kunne fornyes etter en viss periode.
 
[3] Slike forhandlinger tar fra 1-2 dager og kan gjennomføres individuelt eller gruppevis i fire faser: diagnose, forhandling, kontraktinngåelse og oppfølging. Under diagnose skal hver enkelt rolleinnehaver gis tid til å tenke på hvordan egen effektivitet kan økes dersom andres rolle eller atferd endres. Deltakerne kan gis anledning til å forberede seg før de kommer til selve forhandlingssituasjonen. Forberedelse må være i skriftlig form og lett overførbar som forhandlingsgrunnlag. Under forhandling, kan partene la seg bistå av en uavhengig person eller observatør. Tidspunktet fatsettes og forhandlingene innledes eller gruppevis.
 
[4] Rolleforhandlinger er en type aggregering av enkeltresultater. Person 1 og 2 forhandler og koordinerer sine roller. Den overskytende del skrives ned på en liste. Person 1 og 2 slår seg sammen med person 3 og 4. Alle koordinerer sine roller og en ny liste lages osv. inntil alle rollene er dekket.
bakover