startsidenback begreper

ROS-analysen: en refleksjon

mellomrom
Spøl til læreren! Trkk her for å lese teksten i sin helhet.

Svar deretter på spørsmålene i det tomme feltet før du trykker på knappen Hint.

Hva kan ROS-analysen (Risiko- og sårbarhetsanalysen) være nyttig for?
Hva er forskjellen mellom begrepene risiko og sårbarhet?
Hvordan går man fram for å vurdere risiko- og sårbarhetsforhold?
Hva består en risikomatrise av og hva forteller den om?
Hvor lenge kan en virksomhet leve med svikt i systemet sitt?
Hva forstår vi med forebyggende og skadebegrensende tiltak?
Hvor kommer kvalitetssikring inn i forbindelse med ROS-analysen?
Mal/skjema for registrering av risiko og sårbarhet:


back
spm