startsidenback begreper

Granskning av vitnesbyrd

spacer
Under granskning av vitnesbyrd og attester (jfr. også Arbeidsmiljølovens § 68 - om attester) anbefales det å lete etter:
  • kronologiske luker
  • lengden av ansettelsestiden
  • utdannelsen og arbeidsoppgavenes betydning hittil
  • sammenheng mellom skolekarakterer og arbeidsprestasjoner
  • avgangsgrunner fra andre steder

I intervjusituasjonen advares det f. eks. mot feilkilder:
  • Hvem snakker mer og hvorfor?
  • Hvor avgjørende er førsteinntrykket og hos hvem?
  • For å demme opp for slike feikilder brukes det ofte to intervjuere eller mer.