startsidenback begreper
Rekruttering av ledere
Det er viktig med noen refleksjoner før man ansetter en leder, men hva innebærer dette? Reflekter over følgende punkter før du velger de mest aktuelle blant dem
Ansettelsesprosedyre:
Utlysningstekst, søknad, intervju, attester, referanser, psykologiske tester m.v. gjennomgås omhyggelig
 
Arbeidsmål og krav til resultatansvar:
Klargjøres sammen med andre ledere, mellomledere og den nye ansatte lederen (jfr. rolle og instansplan)
 
Åremålsstilling...
Klargjøres ved utlysning. Perioden kan være ett åremål eller lenger etter avtale
 
Prøvetidsordning:
Det er viktig med løpende evaluering og sluttevaluering ved prøvetidens slutt
 
Intern rekruttering
Mindre risiko enn ekstern rekruttering fordi vi kjenner personen bedre, forutsatt at den interne søkeren vurderes på lik linje med den eksterne
 
Oppfølgingsansvar
Overordnet leder har ansvaret for oppfølging. Ansvaret kan også delegeres til en som er nær den nye lederen i daglig arbeid - en fadder/mentor.
 
Generell åpenhet i organisasjonen
Forankring i organisasjonskulturen innebærer løpende diskusjon om forventninger til mål, strategier, resultater, lederrolle, lederstil, konfliktløsning osv
 
Generell evaluering av alle ledere Lederutvikling
Lederen evaluerer ofte seg selv. Den generelle valueringen må være forankret i personalpolitikken, passer til type organisasjon (flat, hierarkisk), planlagt etter omhyggelige metoder (skjemaer man selv svarer på) og med periodeintervaller. En må ellers ha antenner som gjør at en er i stand til å evaluere seg selv ut fra de signaler hver dag mottas fra ens underordnede.
 
Lederutvikling:
Det må eksistere et skreddersydd og målrettet program for kompetanseoppbygging
 
Mentor-ordning
Lederen kan få en mentor eller assistanse fra særskilt rådgiver
 
Lederen forblir i stillingen
Inkompetanse søkes redusert ved å tildele lederen andre arbeidsoppgaver, opprette lederteam, ansette stabsperonale som hjelper lederen eller lette lederansvaret gjennom delegering
 
Lederen fjernes:
Lederen kan omplasseres. Ved å oprette en ny stilling kan lederen flyttes oppover til mindre krevende jobb: bedre betalt, hyggelig tittel, men ufarliggjort. Oppsigelse med eller uten fallskjerm er også aktuell. Dette er selvsagt avhengig av type organisasjon, tidligere inngåtte avtaler og rettferdighet overfor andre ledere.
 
Hvem skal ha ansvaret for dette?
Det er et overordnet lederansvar å gjennomføre slike inngrep
 
Hvor godt dokumenterte skal slike forhold være?
Slike forhold må være godt dokumentert og tatt opp med lederen flere ganger og med god anledning til å forbedre seg
 
Tiltak sammen med den det gjelder
Velger lederen å forbedre seg, må vedkommende få skreddersydd opplæring og praktisk assistanse.


Du skårer:
TilbakeKommentar