startsidenback begreper
Medarbeidersamtale

Trykk og velg det punktet du mener er viktigst i rullefeltet til høyre. Deretter sjekker du ditt svar nederst på siden.
Den viktigste målsettingen med en medarbeidersamtale er å:
1. Finne lederaspiranter
2. Planlegge den enkeltes arbeidsoppgaver
3. Planlegge jobb- og kompetanseutvikling
4. Bedre samarbeid og kommunikasjon
En medarbeidersamtale skal:
1. Skape tillit og forståelse mellom medarbeider og direkte leder
2. Påse at den enkeltes arbeidsoppgaver evalueres, vurderes og anvendes ved planlegging av nye opgaver og utviklingsmuligheter
3. Brukes som ledd i konflikthåndtering
4. Være en informasjonskilde for lederen
En effektiv medarbeidersamtale måles ut fra:
1. Forberedesen til samtalen
2. Grad av oppfølging og effektsikring
3. Aktørenes engasjement i samtalen
4. Dialog mellom over- og underordnet
Svaret:
Du kan kommentere forslag du ikke var enig i eller forslag som var mangelfulle


Tilbake

 

av A.M. Al-Araki ©