startsidenback begreper

Strategisk kompetanseutvikling

Den aller viktigste forutsetningen for å arbeide med strategisk kompetanseutvikling er:
[velg «ja» for den aller viktigste og «nei» for resten.]
at organisasjonen har formulert sine strategier og målsetninger.
at organisasjonen skaper en systematisk sammenheng mellem kompetanseutvikling og tiltenkte strategier gjennom å kartlegge behov, evaluere og måle oppnådde effekter.
at organisasjonen er aktiv og tar flere initiativer til kompetanseutvikling.
at kompetanseutviklingen skjer i tilknytning til organisasjonens endringsprosjekter.

Svaret:
Hvordan ville DU ha rangert resten av punktene?
TilbakeKommentar