startsidenback begreper
VERDISYN
Diverse grunnleggende (leder-) holdninger påvirker personalpolitikken i din organisasjon? Trykk for å sette sammen tre uttrykk som du mener er viktige (velg ett uttrykk fra hvert rullefelt)

A:
1. Tilfredsstille ønske om ansvar hos ansatte
2. Krav til sikkerhet, kvalitet og miljø
3. Krav til redelighet
4. Intern lederutvikling og forflyttinger
5. Målrettet styring av ressurser
6. Desentralisering av arbeidsoppgaver
7. Rlevant kompetanseheving
8. Omtanke og kommunikasjon
B:
1. Stille krav og skape lønnsomhet
2. Kontroll og kvalitetssikring (HMS)
3. Mindre korrupsjon
4. Varierte lederoppgaver
5. Kostnadseffektivisering
6. Fordeling av ansvar og myndighet
7. Faglig innsikt og erfaring
8. Samarbeid
C:
1. Trygghet
2. Ta vare på ytre og indre miljøer
3. God samhandlingsmoral
4. Varierte lederoppgaver
5. Gode økonomiske resultater
6. Ansvarliggjøring
7. Utvikling av nøkkelområder
8. Tilpassningsevne og trygghet
Med utgangspunkt i begrepene "hierarkisk", "organisk" og "politisk" organisering, reflekter over sammenhengen mellom leddene A, B og C i "setningen" du nettopp har laget.

Tilbake