startsidenback begreper

Møteledelse: en refleksjon:

spacer.gif
Reflekter og skriv svaret ditt. Trykk på knappen "Hint" og sammenlign svarene.


Hvorfor holder vi møter?
Hvilke generelle prinsipper gjelder for planlegging av møter?
Hvilke pedagogiske hjelpemidler bør finnes på møtelokaler?
Hva kjennetegner en effektiv møteleder
Hvordan starte et møte?
Hvordan styre diskusjonen på et møte?
Hvordan analysere fremgangen av et møte?
Hvordan skape en neutral atmosfære for å få frem de oppriktige meninger?
Hva er vitsen med å ha møtereferater tilgjengelige for alle og samlet på ett sted?
Hvordan følge opp beslutninger som fattes på møter?
Hva inneholder en protokoll?
Når er møtelederen nøytral og når er han eller hun ikke er nøytral?
Hva kjennetegner et resultatorientert møte?
Skal et møte ende med en konklusjon og konkluderes det?
Spørr læreren!