startsidenback begreper

NGT-teknikk

mellomrom

NGT-teknikk [Nominal Group Technique] for en arbeidsgruppe

  • Velg ordstyrer
  • Velg sekretær
  • Ordstyreren presenterer problemet og ber ALLE komme med idéer. Det er ingen krav til viktighet/systematikk o.l. (1-5 min tenketid)
  • Ordstyreren sender ordet rundt. For hver runde gis KUN ett forlag per deltaker. Det er lov å si "pass".
  • Sekretæren noterer alle forslagene på en flipover, nummerert fra 1 og oppover
  • La rundene fortsette til ingen har flere forslag = alle har sagt pass i siste runde
  • Forslagene skal ordnes i naturlige grupper. Bruk tallene (f. eks. forslag nr. 1, 10, 22 og 25 hører sammen)
  • Sekretæren, eller andre frivillige, renskriver listene på nye ark. Disse skal brines med og presenteres i plenum.
  • Fordel arbeidet, dvs. idé/problemlistene, innad i gruppen, gjerne 2 eller 3 sammen, og sett et tidspunkt/dato når svarene skal leveres og diskuteres i samlet gruppe
  • Ordstyreren og sekretæren sørger for at de enkelte delene blir satt naturlig sammen som en rapport/besvarelse.

bakover kommentar
NGT-teknikk fra nettet?