startsidenback begreper
Mintzbergs variabler om omgivelsene


 StabilDynamisk
KompleksDesentralisert byråkratisk
FAG-BYRÅKRATI
 • Koordinering ved standardisering av fagkyndighet
 • Eks.: Hospitaler, skoler, universiteter, høyskoler, ekspertorganisasjoner
  [Standardization of skills]
Desentralisert organisk
ADHOKRATI
 • Koordinering ved gjensidig tilpasning
 • Eks.: Innovative og eksperimentelle organisasjoner, FoU-avdelinger, forskningsprosjekter
  [mutual adjustment]
EnkelSentralisert byråkratisk
MASKIN-BYRÅKRATI
 • Koordinering ved standardisering av arbeidsprosesser
 • Eks.: Masseproduserende industri, bank, post, NSB, større offentlige organisasjoner med rutineoppgaver
 • Maskinbyråkratiet kan overgå til divisjonalisert form
  [standarzation of work processes]
Sentralisert organisk
ENKEL STRUKTUR
 • Koordinering ved direkte tilsyn (direkte styring)
 • Eks.: Håndverk, småindustri, handel, nystartede organisasjoner, organisasjoner i krise
  [direct supervision]
Fire grunnleggende omverdensfaktorer (Mintzberg, 1983a). De engelske begrepene er lagt til

Omorganisering av Televerket, Postverket, NSB og en del kraftselskaper i kommunene er blitt begrunnet i endrede omverdensbetingelser. Ved skifte av byråd i Oslo kommune, må sentraladministrasjonen i Rådhuset tilpasse seg en ny politisk situasjon. Kommunale virksomheter kjennetegnes ved motstridende mål og ulike verdier og forventninger fra ledere, politikere og brukergrupper. Dynamiske omgivelser er uforutsigbare og stiller store krav til fleksibilitet og evne til rask omstilling. Hvor dynamisk er det private/offentlige arbeidsfelt og hvor byråkratisk er det offentlige/private arbeidsfelt? Sammenligne Mintzbergs typologi (Fivelsdal, 1994, s.81) med SWOT og MØVK.

back    next