startsidenback begreper
  Metoder og tilnærmingsmåter Litt info!


Trykk her for spørsmål og kommenterer
sjefen

spacer
Deciderata
Delegering
Intern effektivitet
Ekstern effektivitet
Effektivitetsbegrepet
Gant-skjema
Granskning av vitnesbyrd
Kompetanseutvikling
Konflikthåndtering
Medarbeidersamtale
PDFFilesMedarbeidersamtale - skjema
Mintzbergs typologi
Motstand mot endring
Møteledelse
NGT-teknikk
Organisasjonsstruktur - Revisjon
Personalpolitikk
Rekruttering av ledere
Ansettelse av ledere
Metoden LISAS EIE
Videoer: Ottar Hellevik, UiO
  spacer  
Rekruttering: en sjekkliste
Rolleforhandlinger_1
Rolleforhandlinger_2
Rollebeskrivelser
ROS-analysen
Sosialisering i grupper
Stressmestring
SWOT-Analyse
SWOT-Matrise
SWOT-Metoden
SWOT-Strategier
SWOT-Eksempler
Verdisyn
Innsendte spørsmål
Administrative oppgaver
Refleksjon-1
Refleksjon-2
Refleksjon-3