startsidenback begreper


Delegeringsstrategier

 
Man kan delegere (velg det viktigste):
[ 1 ] for "on-the-job-training" og uten (spesiell) kompetanseheving
[ 2 ] hvordn ting skal gjennomføres, men ikke hva som skal oppnås
Bør følgende punkter delegeres?
[ 1 ] ansvar for organisasjonens mål og politikk
[ 2 ] myndighet til å opprette og nedlegge stillinger
[ 3 ] spesielle personalsaker: tilbakemelding og forfremmelser
[ 4 ] aktuelle kriser
[ 5 ] fortrolige saker
Bør følgende punkter delegeres?
[ 1 ] møter, konferanser, reiser og representasjoner
[ 2 ] representasjon ved høytidige anledninger og offisielle åpninger
[ 3 ] spesialoppdrag (utredninger, høringsuttalelser og representasjon i utvalg)
[ 4 ] rutineoppgaver
[ 5 ] lederens kjepphester
Ved delegering av f. eks. lønnsforhandlinger fra personalsjefen til linjeledelsen, vil personalavdelingen ha en service- og rådgivningsfunksjon. Hvordan ville råd og informasjon fra personalavdelingen virke på den som forhandler?
[ 1 ] Råd, veiledninger, tall og statistikk m.m. vil kunne konkretisere argumentene til den som forhandler.
[ 2 ] Veiledninger, tall og statistikk osv. vil skade forhandlingene fordi de hemmer fohandlerens personlige innspill og argumenter.
Gevinsten ved delegering kan være høy når (velg):
[ 1 ] medarbeiderne kan oppgaven fra før.
[ 2 ] medarbeiderne har et potensiale for oppgaven.


Svaret:
TilbakeKommentar

 

Materialet tillates ikke solgt uten samtykke fra