startsidenback begreper
Desiderata, fl. av Desideratum, betyr noe som savnes eller en mangel som ønskes avhjulpet. Navnet er tatt fra et dikt Funnet i den gamle Saint Pauls kirke, Baltimore, datert 1692.

 

spacer
Ta upopulære beslutninger
Skape forståelse for beslutninger hos andre
Delegere arbeidsoppgaver og myndighet
Følge opp og evaluere egne og andres resultater
  spacer  
Gi konstruktiv kritikk
Akseptere kritikk og tilbakemeldinger
Formidle andres behov oppover i systemet
Ta opp konflikter når dette er nødvendigback kommentar