startsidenback begreper

Ansvar for effektivitet og kvalitetssikring

Effektivitet og kvalitetssikring oppnås gjennom kontinuerlig utviklingsarbeid som skjer skrittvis i små prosjekter, men også i store og mellomstore prosjekter. Målingene som foretas i og utenfor organisasjonen [intern og ekstern effektivitet] kan brukes for å forbedre kvalitet, utvikle kompetanse og effektivisere bruk av ressurser på alle nivåer.

Utnyttelse av ressurser og hensynet til brukernes og ansattes deltakelse og innflytelse er viktig i denne sammenhengen. Men enda viktigere er respekt for lover og regler, f. eks. Arbeidsmiljøloven, og de tre mest sentrale avtaler i arbeidslivet, dvs. Hovedavtalen, selve "grunnloven" i arbeidslivet, Tariffavtalen og Arbeidsavtalen. Effektivitet og kvalitetssikring forstås her i betydningen å profilere tilbud til brukere gjennom å utvikle organisasjonens ressurser på en måte som realiserer samsvar mellom organisasjonens interne og eksterne virkeligheter.