startsidenback begreper

Endringsledelse

Endringsledelse forutsetter dynamiske rolleforhandlinger. Klargjøring og koordinering av roller skal ikke skje en gang eller to ganger i året, slik tilfellet er under medarbeidersamtaler. Roller skal justeres fortløpende og i takt med arbeidets skiftende karakter.

En av de viktigste forutsetninger for endringsledelse er at ansatte har tydelige ansvarsområder og er genuint interessert i den jobben de velger. Er man utdannet som sykepleier, er det også mulig å jobbe som linjeleder. Men her gjelder det å velge ståsted. Man bør ikke velge en lederjobb for å sikre seg høyere lønn og samtidig være aktiv som fagperson, dvs. sikre utviklingen av sin profesjon eller holde den ajour. "Får i pose og sekk", heter det.