startsidenback begreper

Delegeringsspenn

Lederen vil alltid ha ansvar for beslutninger og etterfølgende konsekvenser. Teoretisk kan alt oppgaver delegeres, men ikke selve ansvaret for beslutninger og heller ikke strategiske beslutninger.

Delegering er å desentralisere arbeidet til det nivået der faktiske kunnskaper og kvalifikasjoner finnes. Det er å ha tillit til at andre kan utføre oppgavene på "sin" måte. Det er likevel viktig å overveie oppgaven som delegeres, personen oppgaven er delegert til og grunnlaget dette basere seg på. Fordeler og ulemper med delegering må vurderes i sin organisatoriske sammenheng.

oppledelsen, linjeledelsen og medarbeiderne må dessuten få et eierforhold til det som delegeres. Ansatte må akseptere at en av dem er blitt delegert en bestemt oppgave vedkommende er antagelig kvalifisert for. Uten eierforhold, risikere man å skape konflikter mellom ansatte, pulverisere ansvar og organisasjonslæring. Delegeringsmålestokk: Hvordan kan du måle og vurdere en allerede innført delegeringsordning?