startsidenback begreper

Utviklingsmuligheter

Ansatte stiller i dag strengere krav til arbeidsinnhold. De vil ha interessante og utviklende arbeidsoppgaver og vil vite at det er behov for deres arbeid. De ønsker dessuten å bli forstått og respektert av sin ledelse, bli involvert i beslutningstaking og ha et trygt arbeidsmiljø.

Det hevdes at de største personalpolitiske utfordringene de kommende år vil ligge på områdene etter- og videreutdanning, arbeidsmiljø og familiepolitikk. Personalansvaret er en del av lederens styringsansvar. Ansvaret bør imøtekommes gjennom skreddersydde planer og styringssystemer. Disse er personalplanlegging, personalpolitikk (arbeidsmiljø, etter- og videreutdanningspolitikk, seniorpolitikk o.l.), personaladministrative prosedyrer (rekruttering, fratredelse o.l.), og personalpolitiske virkemidler (medarbeidersamtaler, karriereplaner o.l.).