startsidenback begreper

Bruksteori og uttrykt teori

  • Ledelsen i en bedrift formaner til nøkternhet i lønnsoppgjøret og begrunner med bedriftens stilling i samfunnet. Når lønnsoppgjøret er over har lederen økt lønna med 20% mens de øvrige ansatte har fått 5%. Bedriftens begrunnelse er at det er viktig å betale for å kunne konkurrere med andre bedrifter om dyktige ledere.
  • Boikott Frankriket pga prøvesprengningen! Ved arrangering av selskap ble det innkjøpt franske oster og viner. Alle koste seg og diskusjonen om Frankriket gikk høyt.
  • Bydel 2 satser størst på slagordet kultur gir helse. Ledelsen i bydelsadministrasjonen har utarbeidet 44 kulturtiltak som skal bedre folks helse. Problemet er at de som skal videreføre og sette i verk tiltakene ikke har fått være med på å utarbeide disse forslagene slik at de i utgangspunktet er uenige i at mange av kulturtiltakene vil gi bedre helse.
  • Jeg er på jobben og vil forklare min sjef hvordan jeg vil gjøre/løse en arbeidsoppgave. Jeg har foran meg en arbeidsoppgave. Ut fra de teorier jeg sitter inne med og mine erfaringer fra arbeidslivet velger jeg å løse oppgaven ut i fra de forutsetninger jeg har/mitt ståsted. [cf. Handlingsteorien og DIPE-syklussen]
  • Uttrykt teori: "Innføring av hjemmejournaler er et viktig redskap for et godt samarbeid mellom hjemmet, pårørende og det tverrfaglige samarbeidet". Bruksteori: Hjemmejournalen blir ofte ikke ajourført eller opprettet i det hele tatt av redsel for at den skal bli fort uviktig, komme i feil hender fordi ikke alle som kanskje skal bruke den kjenner "taushetsplikten" f. eks. (dvs. ulikt ståsted og forståelse av bruk av hjemmejournalen).