startsidenback begreper

Beslutningsspenn

Beslutningstakingsprosessen er verken en ferdighet i logisk analyse eller en subjektiv handling for lederen alene. Alle fatter subjektive beslutninger. Disse angår ofte beslutningstakeren alene. Visse beslutninger fattes ikke på vegne av andre, med mindre man har snakket med den det gjelder. En beslutning som angår lederen og en ansatt kan være individrelatert dersom den påvirker bare to individer, lederen og den ansatte. Angår beslutningen mer enn to personer, anses den som grupperelatert.

Lederen som ikke ser forskjellen mellom subjektive, individrelaterte og grupperelaterte beslutninger begår grove overtredelser. Vedkommende overser, bevisst eller ei, de virksomhetsmessig, sosiale og psykososiale ringvirkninger beslutningen forårsaker innenfor og utenfor organisasjonen. Vroom & Yetton skiller mellom individrelaterte beslutninger og grupperelaterte. Ifølge dem kan en effektiv beslutningstaking bedømmes etter:
  • Den tid som kreves for å ta beslutningen
  • Hvor villige de underordnede er til å godta og utføre beslutningen
  • Beslutningens kvalitet og rasjonale, dvs. hvor god og fornuftig beslutningen er