startsidenback begreper

Mannlige vs kvinnelige ledere

Det har vært hevdet at kvinner er mer opptatt av mellommenneskelige relasjoner og at menn er mer oppgaveorientert. Lange lister er blitt laget for å beskrive "myke" og "harde" sider ved den ene og den andre. Menn beskrives som aggressive, dominante, individualistisk orienterte, konkurranseorienterte, ambisiøse, analytiske, effektive og full av selvtillit. Kvinner beskrives som følsomme, emosjonelle, føyelige, forståelsesfulle og hjelpsomme, barnslige og godtroende (se også i R. Graner)

Det er selvsagt forskjell på mannlige og kvinnelige egenskaper. Disse kan observeres i alle samfunn og miljøer. De har sine historiske forklaringer. Men det er ikke nok å konkludere fra dette at en kvinne vil kunne utøve makt annerledes enn en mann, og på basis av dette tilskrive henne en lederstil bygd på såkalte "myke" egenskaper.

Det er større likheter enn forskjeller i hvordan makt påvirker mennesker. Det mest sentrale spørsmålet, uansett kjønn, er hvor rettferdig makt og myndighet fordeles i en organisasjon og hvilke roller og ressurser følger av en slik fordeling. Det er dette som gjør at man klarer å forholde seg til andre på en bestemt måte.