startsidenback begreper

Sjef og/eller leder

En sjef er en som får i oppdrag å gjøre noe. Han eller hun sitter trygt i sjefstolen og skal samordne og overvåke for å få jobben unnagjort. For at en sjef skal bli leder, må de underordnede velge å følge ham eller henne. En leder blir man i det øyeblikk man får tilhengere.

Den formelle organisasjonen angir alltid hvem som er sjef. Men det er ofte den uformelle organisasjonen som angir hvem som er leder. De som utnevner sjefen, utstyrer vedkommende med de nødvendige maktmidler (myndighet på bestemte områder), men de forventer også at personen selv skal kunne utøve lederskap. Sjef og leder trenger derfor ikke å være en og samme person.

De som tror på at folk har motvilje mot det å arbeide og som følge av dette prøver å unngå arbeid (Teori X), har tendens til å styre og kontrollere sine ansatte. Deres menneskesyn kan tvinge dem til å opptre som harde sjefer. De som tror på at folk liker å arbeide og oppsøker ansvar (Teori Y), tar selv ansvar for det som skjer på arbeidsplassen. De hjelper folk til å gjøre det de skal, belønner dem og opptrer som ledere.