startsidenback begreper

Max Weber og X-teori

Byråkratiet til Max Weber kjennetegnes ved bruk av regler, standardiserte prosedyrer og kontrollordninger. Teorien blir kritisert for:
  • Bruk av lang tid på å avgjøre saker
  • Konservatisme
  • Mangel på nytenkning
Men byråkratiteorien er også nyttig. Under debatten om styhringsformer i Frankrike på 17-tallet skulle aristokratiet (fåmannsstyret) bli erstattet av demokratiet (folkestyret). løsningen var byråkratiet (styring ved embetsmenn). Folk skulle få opplæring og tilsettes på bakgrunn av kompetanse. Oppgaven var å styre samfunnet og garantere rettssikkerhet og formalisere rettferdighet. Det blir sagt at X-teori er påvirket av byråkratiteorien til Max Weber. Men det finnes ikke rene X-ledere (autoritære) eller Y-ledere (demokratiske). De fleste er et sted mellom X og Y.