startsidenback begreper

Lederfunksjoner: en påstand

Innenfor fagfeltet ledelse er det utallige teorier og påstander om lederfunksjoner. Ifølge teorien til Hersey & Blanchard kan en leder være instruerende, overtalende, deltakende og/eller delegerende. Dette er ikke enten eller. Det er hvor mye man vektlegger den ene og/eller den andre tilnærmingen og kombinasjonen av tilnærmingene som avslører balansen i den enkeltes måte å nærme seg andre mennesker på. Slik skapes også skillet mellom det å være sjef og/eller leder.

Påstanden nedenfor omtaler hva lederen faktisk gjør. Den er basert på forløpet av lederansvar og virksomhetsprosesser ifølge Oktografen:

Påstanden:
Som leder skal man kunne fatte beslutninger, kommunisere dem til andre, samt vise til produksjonsresultater og forbedringsarbeid. Men det er ikke sikkert at lederen vil kunne lykkes i å kommunisere godt med andre. Beslutnings- og produksjonsprosessen er integrert i lederjobben, men ikke nødvendigvis kommunikasjonsprosessen. Denne er derfor lederens vanskeligste oppgave. (Al-Araki, 1998)