startsidenback begreper

Ledelse i betydning "styring"

Begrepet å lede forekommer ofte sammen med begrepet å styre, som f. eks. i "ledelse og styring". Men å lede er ikke det samme som å styre. Man kan styre seg selv, styre et fartøy, en organisasjon eller styre mot et mål. Men man kan også velge å la seg styre og da trenger man en leder.Har medarbeideren behov for tett oppfølging, kan lederen opptre som styrende, dvs. velger en mer instruerende eller dirigerende lederstil. Bruker lederen deltakende eller delegerende lederstil der det er behov for tett oppfølging, kan dette fremtre som mangel på styring (Se teorien til Hersey & Blanchard).

En dyktig leder reflekterer over sine ledelses- og virksomhetsprosesser, vet når det er viktig å lede og når det er viktig å styre og tilpasser sin lederstil til situasjon og medarbeider. Begrepet styring kan minne om "selvstyrte" og "delvis selvstyrte" grupper. Disse begrepene har sin historikk og er godt innarbeidet i samarbeidsprosjektet LO/NAF, den såkalte Thorsrudskolen, som vektlegger ansattes medvirkning (jfr. bl a Thorsrud & Emery).
bakover