startsidenback begreper

Ledelse og lederskap

Det er utallige definisjoner på ledelse og lederskap. Stogdill sier: "Ledelse kan betraktes som prosessen å influere en organisert gruppes handlinger vedrørende dens streben etter målsetting og måloppnåelse" (Stogdill, 1950)

Forandring og det dynamiske samspillet mellom mennesker kompliserer ledelse og lederskap. Prosessen for å innfri organisasjonens mål er forskjellig i ulike organisasjoner og over tid i den enkelte organisasjon. Ansatte skiftes ut og utvikler seg. Derfor gis ansvaret for beslutningstaking og påfølgende resultater til bestemte personer som skiftes i mindre målestokk. De gjøres synlige for andre. De er ledere. Lederskap blir til når fordeling av roller, ansvar og myndighet skjer på basis av entydige og fornybare styringssystemer og ordninger som etablerer respekt og anerkjenner mellom leder og medarbeider. Ledelse er å velge sin måte å nærme seg andre mennesker på. Forskjellen mellom ledere trer klart fram ved bytte av leder eller ved overgang fra en ledergenerasjon til en annen.