startsidenback begreper

Lederevner og ansvarsområder

Å ha lederevner er å materialisere sin makt der det trenges og tilpasse makt og stil til diverse situasjoner. Man kan f. eks. definere områder der andre enn lederen tar beslutninger, samarbeide med andre for å finne fram til "måten vi gjør tingene på her" osv. Dette forutsetter at lederen er beredt på å revurdere sin posisjon og overveie sine bedømmelser. Når lederevner går fra idé til handling på en bevisst måte, snakker vi om lederansvar og muligheten ansatte har for å forutsi sin leder: "Dette vil ikke vår leder godta!". Ansvarsområdene for en leder, ifølge Oktografen (Al-Araki, 1990), er:
  • Styringsansvar
  • Medarbeideransvar
  • Ansvar for effektivitet og kvalitetssikring
  • Ansvar for etterspørsel og endringskongruens
En lederen har selvsagt det overordnede ansvaret for utvikingsarbeid, men ikke for selve tilretteleggingen og gjennomføringen dersom disse skjer på bekostning av lederjobben i det daglige.