startsidenback begreper

Dyadeforhold

Dyade = forhold mellom to personer på arbeidsplassen. Teorien om vertikale dyader er en del av sosial utvekslingsteori. Den går ut på at underordnede hjelper til i utførelsen av oppgaver som egentlig tilligger lederen (Fischer & Sortland, 1989). Et dyadeforhold som oppstår som et "naturlig" fenomen, kan skape spekulasjoner og frustrasjoner i forhold til resten av arbeidsgruppen. Slike avhengighetsforhold er ofte kortvarige.

Dersom lederen er sitt ansvar bevisst og vet om sine begrensninger, kan han eller hun selv skape dyader med sine underordnede og sørge for at de utfører oppgaver lederen ikke har tid til eller ikke er god på. Gitt at lederen ikke er sitt ansvar bevisst og at forholdene er motiverende for dyadeordninger, kan også medarbeiderne stikke hodene sammen for å hjelpe lederen inn i et dyadeforhold. På denne måten får medarbeiderne selv bedre arbeidsforhold og brukerne bedre tjenester.
Et dyadeforhold er både positivt og negativt. Når lederen og gruppen begynner å kommunisere ad underliggende følelser. For eksempel kan løgn, skjulte motiver og urettferdig bruk av makt gjøre at dyadeforholdet bli skadelig for begge. Ledere som kan påvirke verdier og holdninger mot en mer bærekraftig samarbeid ved å
  1. være oppmerksom overfor klager
  2. respektere erfaringer og kompetanse
  3. oppfylle lover, plikter, regler og løfter
  4. være utholdende i motgang
  5. observere tillatte og ikke tillatte ting
  6. tolerere svakheter
  7. ha evne til å tilgi feilgrep
  8. avvise bedrageri
  9. respektere andre