startsidenback begreper

Disiplinering og kontroll

Alle har krav på å få vite hva som blir forventet av dem. Men krav stilles først til seg selv. En leder kan ikke kreve at andre skal være presise til møter, men ikke være det selv, snakke om nødvendigheten av "upopulære" avgjørelser, men aldri ta dem selv, kreve at det skal gjennomføres medarbeidersamtaler, men selv gjøre det på en måte som preges av mistro.

Disiplinering og kontroll er "sosialiseringsmekanismer" som kan få ansatte til å handle og uttrykke seg i samsvar med bestemte forventninger. Oppriktig ros gis derfor best for konkrete handlinger. Den gis raskt, spontant og gjerne i andres nærvær. "Ris" bør knyttes til konsekvensene av en handling. Ris gis aldri i andres nærvær. Slike mekanismer kan rettes både mot oppgaven og personen. De som rettes mot oppgaven hører ofte sammen med interne styringssystemer. De som rettes mot person kan ha uante konsekvenser. Her gjelder det å handle i tråd med sine kunnskaper og etiske prinsipper.