startsidenback begreper

Aksjonsvitenskap

Psykologen Argyris og filosofen Schøn kaller sin teori for "action science", dvs. aksjonsvitenskap eller en vitenskap om praksis. Misforholdet mellom aktørenes og organisasjonens mål bør reduseres. På denne måten kan organisasjonen bli et forum for læring. Ved avvik fra standarden, må vi finne ut om selve standarden er formålstjenlig. Dermed kobles hvordan til hvorfor. "Enkelkretslæring" erstattes med "dobbelkretslæring. (jfr. Fischer & Sortland, 1990).

"Jo mer effektive vi er til å gjøre livet meningsfullt, dess mer kompetanse og selvtillit vil vi oppleve..." Argyris beskriver en del av dette gjennom DIPE-syklusen: å oppdage problemet (Discovery), finne en løsning (Invention), produsere den (Production) og evaluere effekten (Evaluation). Utgangspunktet for våre handlinger er å finne mening med det som skjer.