startsidenback begreper

Ansvar for etterspørsel og endringskongruens

Den organisatoriske biten av dette ansvaret forutsetter flyt av saker og ting til de riktige instanser med minst mulig flaskehalser underveis og mest mulig koordinering mellom de forskjellige saksbehandlings- og ledelsesnivåer. Den prosessuelle biten forutsetter at (utvikling av) tilbud til brukerne, iberegnet ansatte, skjer i samsvar med behov og demografisk endring. Mulighet til framkommelige veier, barnehageplasser og pleie i alderdommen, samt behov for bygningsmasser varierer i tid og sted.

Når kommunestyrer vedtar hvem som skal få selge øl, og bygningsrådet passer på at Lisa ikke bygger et hus som sperrer all utsikten for Einar, har dette med ansvaret for etterspørsel og endringskongruens å gjøre. Enhver produksjon av varer og tjenester krever kontroll og styringssystemer som gjør det mulig å følge opp, måle og sikre intern og ekstern effektivitet. Ansvaret for endringskongruens impliserer oversikt over ressurser som eies av organisasjonen. Når en kommune selger viktige lokaler for deretter å leie dem dyrt på det åpne markedet, kan det vitne om mangel på ansvar for endringskongruens, dvs. mangel på kjennskap til hvilke vedtak som samsvarer med virkeligheten.