startsidenback begreper

Delegeringsmålestokk

Delegering kan bl. a. føre til raske og kanskje bedre beslutninger, fleksibilitet, bedre ressursutnyttelse og trivsel. Kvaliteten på delegering kan måles gjennom såkalte direkte delegeringsindikatorer som f. eks.

  • Antall beslutninger som fattes på lavere vs høyere hierarkiske nivåer
  • Typer beslutninger og deres betydning
  • Antall gjennomførte oppgaver som følge av slike beslutninger
  • Grad av kontroll mht beslutningene.
 
Ytre betingelser, uniformitet mht organisasjonspolitikk, dårlige kvalifikasjoner, mangel på koordinering og kontrollrutiner kan hindre delegering. Styringsansvaret: På hvilken måte pulveriseres styringsansvaret i en organisasjon uten gjennomtenkte delegeringsstrategier?