startsidenback begreper

Lederlojalitet

Lojalitetsproblematikken møter særlige utfordringer på ledernivå og i de situasjoner hvor lederen ikke er enig i de beslutninger som tas av andre og som påvirker lederens ansvarsområde. Hva kan lederen gjøre i slike situasjoner? Lederen kan se at feilbeslutninger blir korrigert og kjempe for sitt syn før en beslutning fattes. Lederen kan søke å korrigere, men ikke undergrave andre lederes lederrolle, og godta og gjennomføre andres beslutninger. Enkelte situasjoner kan kreve at man ikke går på akkord med det en selv mener er riktig. Da kan alternativet bli å si opp sin stilling - en konsekvens av lederansvaret.