startsidenback begreper

Styringsansvar

I alle organisasjoner er det normer og systemer for styring, påvirkning og medvirkning. Relevante spørsmål i tilknytning til "MPO" [målsetting, planlegging, prioritering, organisering og oppfølging] er: Hva skal organisasjonen oppnå, hvilke ressurser er nødvendige, hvordan organisere aktivitetene, hvor er det behov for folk, hva skal de gjøre, hvordan sikre et underlag for beslutninger, hvordan utforme og fornye planer og systemer? osv.

Planer og styringssystemer som er bevisst utviklet og akseptert av dem det gjelder er viktige som grunnlag for beslutningstaking. De skaper få lojalitetsproblemer og er oversiktlige og overførbare. Styringsansvaret tar utgangspunkt i mål som er akseptert av både leder og underordnede. Målene må være lette å forstå, kommuniserbare og mulig å følge opp og oppnå. Et slikt styringsansvar kan bli en del av ansvaret for medarbeiderne og for etterspørselen fra brukere og kunder.