startsidenback begreper

Lederroller

Hvor mange roller en leder spiller er avhengig av ansvarområdene vedkommende har og hvor han eller hun befinner seg i hierarkiet, dvs. toppleder, mellomleder eller linjeleder. Teoriene tillegger lederrollen forskjellige egenskaper (jfr. f. eks. Adizes og Baldersheim.)

I sin bok "Ledelse og innovasjon i kommunene" (1993), skiller Baldersheim mellom fire lederroller:
  1. Styrer: den aktive samordneren og overvåkeren
  2. Vakter: den budsjettansvarlige
  3. Politisk servitør: den som har politisk teft for hva som er politisk gangbart (f.eks. i budsjettsaker) og finner en form på samspillet med politikere
  4. Utviklingsleder: den som former omstillingstiltak i et strategisk perspektiv og i forkant av problemer.

Fremtidens rolle hevdes å være en kombinasjon av styrer og utviklingsleder. Bevissthet om det moderne arbeidslive, krever at vi forhandler om våre arbeidsroller med jevne mellomrom.