startsidenback begreper

Mentorskap

Ordet mentor (norsk: fadder eller veileder) er fra gresk mytologi. Mentor var navnet på en vis mann som fikk i oppdrag av Odysseus å fostre opp hans sønn.

Mentorskap bør ikke begrenses til bare forholdet leder og medarbeidere eller mellom leder og gruppen. En ansatt med spisskompetanse kan også være mentor for en annen eller bidra til kontinuitet på arbeidsplassen ved å legge forholdene til rette for de som overtar vedkommendes stilling (kognitiv mentorskap). Mentorordningen er mye brukt i mange yrker og profesjoner og gjelder både oppgavemessige og psykososiale forhold. Effektive mentorskapsordninger kan redusere organisasjonens utgifter og lette lederens avhengighet til dannelse av uformelle dyader.