startsidenback begreperkommentar

Avhengighet og oppfølgingsansvar

Lederen fordeler oppgavene, myndighet og ressurser i henhold til vedtatte lover og retningslinjer og vurderer ansattes prestasjoner. En ansatt utfører sine oppgaver gjennom direkte handlinger og ved å gi tilbakemeldinger. Når det gjelder arbeidsoppgaver er en leder mer avhengige av sine ansatte enn omvendt. Når det gjelder det relasjonelle og følelsesmessige er begge avhengige av hverandre. Ved delegering av oppgaver og myndighet er avhengigheten dobbeltsidig: både oppgavemessig følelsesmessig.

Gjensidighet betyr at folk jobber "gjennom hverandre og til nytte for seg selv, for organisasjonen og for andre". Gjennom konkretisering av bytteforholdet opptrer lederen som mentor. Gjennom tilbakemeldinger opptrer den ansatte som medhjelper. En medarbeider må følges opp, både faglig og psykososialt, slik at han eller hun blir klar over sin rolle og sine begrensninger. Oppfølgingsansvaret for utførelsen av et arbeid og kvaliteten på arbeidet må koordineres nøye og helst ligge hos én person. Den ansatte må alltid vite hvem som har den primære beslutningsmyndighet overfor vedkommende.