startsidenback begreper
 

Om lederskap

Trykk her for spørsmål og kommenterer

sjefen


okto
Ledelse: en definisjon
Ledelse i betydning styring
Lederfunksjoner: en påstand
Sjef og/eller leder
X-teorien og Max Weber
Mannlige vs kvinnelige ledere
Valg av lederstil
Endringsledelse
spacer
Lederatferd
Ledermakt m.m.
Avhengighet og oppfølgingsansvar
Mentorskap
Vertikale dyader
Lederevner og ansvarsområder
Styringsansvar
Beslutningssituasjoner
Beslutningsspenn
Lederkolleger
Handlingsteorien
Leder-substitutter
Medarbeideransvar eller personalansvar
Arbeid og utviklingsmuligheter
Ansvar for effektivitet og kvallitetssikring
Uttrykt teori og bruksteori
Delegeringsspenn
Delegeringsmålestokk
Disiplinering og kontroll
Etterspørselsansvar
Oppfølging og kvalitetssikring
Offentlige lederroller
Bruksteori og uttrykt teori
Enkel- og dobbelkretslæring
Kort om ledelse
Gjentagelser

  

av A.M. Al-Araki ©:1996 –