startsidenback begreper
startsiden

Oktografens bestanddeler og akronymer

mellomrom
Oktografens bestanddeler
  1. Konsulter Oktografens akronymer
  2. Konsulter Oktografens bestanddeler
  3. Hva er de fire viktigste prosessene i en organisasjon?
  4. Prosesser og avhengigheitsforhold
  5. Prosessene samlet
  6. Veggene i Oktografen
  7. Oktografen og sirkelen
  8. Geometrisk refleksjon
NB! © Oktografen er en omfattende kausal modell. Rudimentene til modellen finnes i min fransk doktorgrad (Al-Araki, 1975) og min norsk magistergrad (Al-Araki, 1983). Arbeidet eksisterer i skriftlig form. Modellen er i bruk siden 1990. Spørsmål rettes til forfatteren A. M. Al-Araki