startsidenback begreper
Samfunnsviteren Ibn khaldun (1332-1406) beskriver tenkning som spesielle krefter plassert i hjernens hulrom. Evnen til å tenke er analyse og bearbeidelse av bilder som ligger utenfor erfaringsverdenen.

Vi skal se litt nærmere på Ibn Khalduns teori om tenkning. Dette gjør vi gjennom spørsmål og svar. Spørsmålene begynner her:Hvordan foregår tankeprosessen hos oss? Start gjerne med å tenke på noe konkret.

 

av A.M. Al-Araki ©