startsidenbackbegreperspmkommentar

InteresseorganisasjonerInteresseorganisasjoner kan påvirke vedtak som fattes i kommunen ved å kontakte politikere eller legge sine synspunkter for administrasjonen. Dette er selvsagt avhengig av kommunestørrelse og antall politikere.

Brukere og interessegrupper må følge med i det som skjer mellom politikk og administrasjon. Dette innebærer å lese sakskart, evt. saksdokumenter, å følge med i avisene når det gjelder vedtak som fattes i egen kommune og å gjøre seg en mening om sine politikere.