startsidenback begreper

BrukerengasjementI en kommuneorganisasjon er brukerorganisasjonene viktige i den politiske og administrative styringen av kommunen.

Analogt med kommunens ansatte, har også kommunens innbyggere behov for informasjon om hvilke endringer som igangsettes i kommunen og hvorfor. De bør vite om store omorganiseringer som påvirker tjenesteyting, gjerne før endringer settes i gang.

På denne måte kan meningsutveksling mellom politikerne og befolkningen bli med å effektivisere den politisk styrte kommunen.