startsidenback begreper

Politiske og administrative gjøremålPolitiske og administrative oppgaver og gjøremål har sin rasjonalitet. Administrasjonen må være lojal overfor politikerne, særlig etter at politiske vedtak er fattet. Politikerne og administrasjonen må være lojale overfor brukerne. Brukerne bør være bevisste sine plikter og rettigheter, også når de velger sine kommunale representanter.

Flyt i ledelses- og virksomhetsprosesser – beslutnings-, kommunikasjons-, produksjons- og innovasjonsprosessene – varierer fra kommune til kommune.

Ved treghet i systemet eller forsømmelse av administrative ansvar står rådmannen ansvarlig overfor ordføreren, ordføreren overfor politikerne i kommunestyret og politikerne i kommunestyret overfor brukerne i lokalsamfunnet.