startsidenback begreper

Politikk og administrasjon

Kommuner organiserer seg politisk og administrativt, og det er ulike organisasjonsmodeller. Organisering av arbeid, plassering av saksfelt og delegering av myndighet varierer fra kommune til kommune, avhengig av de konkrete forholdene innenfor den enkelte kommunen: personalsituasjonen, resurssituasjonen, geografisk lokalisering osv.

Treghet i administrasjonen, for eksempel på grunn av redusert bemanning, kan forsinke behandlingen av en sak i kommunestyret. Men forsinkelsen kan også skyldes at ordføreren venter med å sette saken opp på sakskartet inntil impliserte parter er klare til å ta stilling til den.

Når et vedtak som er fattet i kommunestyret ikke blir fulgt opp, kan opposisjonen henvende seg til ordføreren, men oppfølgingsansvaret ligger hos rådmannen. Det er derfor viktig at organisasjonsmodellene er tilpasset kommunens virkelighet.