Labyrinten gjelder blant annet diverse retningslinjer som danner et normsystem i en organisasjon. Den inneholder bestemte svaralternativer som du velger mellom. Du kan supplere svaralternativene ved å skrive andre på eget ark. Underveis er det henvisninger til bestemte teorier, men du kan også lese de teoriene du selv velger.

Du navigerer mellom kortene ved hjelp av et nummer som du velger. Av og til styrer du navigeringen ved hjelp av kortets "passnummer" som midlertidig "passord". Overdriv ikke bruk av passnummer under navigeringen!

Du begynner på nr. 43 og (viktig) noter din vei gjennom labyrinten
Jeg går direkte inn i labyrinten.
Før jeg starter på nr. 43, vil jeg vite litt om DESIDERATA.
Før jeg starter på nr. 43, vil jeg friske opp teorier om ledelse.