Kompetanseoppbygging gjennom metodiske verktøy motiverer til innlæring av kunnskap. Genuin og mindre overfladisk forstålse har en synergieffekt. Ledelseslabyrinten Desiderata er laget med dette i tankene.

Labyrianten er et pedagogisk spill som kombinererer vår iboende lyst til å spille og vår evne til å reflektere. Den skal øve inn ledelsesteorier og gi ideer til utforming av rutiner og prosedyrer som gjør det lettere å håndtere konflikter som oppstår i en organisasjon.

Labyrinten er blitt testet gjennom flere år, både individuelt og gruppevis, i klassesituasjon og på videreutdanningskurs for praktikere.

Du kan gå gjennom labyrinten og reflektere over beslutningene du fatter underveis, skrittene på veien du har tatt og argumentene bak hver beslutning. [Bruksanvisning]

Opplegget er gratis, og jeg holder på å videreutvikle det. Det må ikke kopieres eller selges i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering.

Jeg samtykker og skriver min mail når jeg ber om forslag til løsning

Jeg samtykker og fortsetter videreneste

The labyrinth is introduced in the following article: Al-Araki, A. Magid. "The Octograph and E-Learning by Labyrinth-Cases".
International Journal on E-Learning, vol. 4 (3), (2005):281–298